Jumat, 10 September 2010

contoh pidato basa bali

Wanti Warsa SMAN 3 Denpasar

Inggih nawegang majeng ring Kepala Sekolah lan Wakil Kepala Sekolah sane dahat wangiang titiang, guru-guru miwah para pegawai sane kusumayang titiang, para sisia SMAN 3 Denpasar sane tresnasihin titiang.
Sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mogi-mogi sangkaning sih lan asung wara nugrahan Ida, ida dane sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran antuk pangastungkara pangayu bagia :
“ Om Swastiastu”
Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, titiang dados perwakilan sisya angkatan 33 ngaturang swasti prapta, saha nenten lali ngaturang suksemaning manah, antuk pasuecan ida dane para semeton sinamian sampun parama ledang ngrauhin acara wanti warsa SMAN 3 Denpasar
Sampun kalih warsa titiang ngranjing ring SMAN 3 Denpasar, ring iriki titiang akeh ngamolihang pengetahuan miwah semeton. Tiosan ring punika titiang iriki taler malajah tradisi inggih punika 4 Pilar Trisma luir ipun Kedisiplinan, Kesederhanaan, Kebersamaan lan Kekeluargaan. Kedisiplinan ka anggen modal dasar manusia sane berkualitas. Kesederhanaan sane tertanam ring jiwa siswa trisma, prasida nuntun langkah sisya mangda tepat lan efisien, taler sisya trisma prasida bersaing ring era globalisasi sane terus berkembang. Rasa senasib lan sepenanggungan sane ngawerdiang rasa kebersamaa. Mangda iraga nenten egois, krana iraga nenten mresidayang maurip ngeraga ring jagate puniki. Saking kebersamaan punika akhirnyane ngewerdiang rasa kekeluargaan ring sinamian warga SMAN 3 Denpasar. Luir ipun ring guru, sisya miwah pegawai. Rasa kekeluargaan punika sane ngrajegang trisma mangda karahayuan trisma ngancan nincap.
Inggih para ida dane sinamian sane wangiang titiang, titiang ngucapang rahajeng wanti warsa SMAN 3 Denpasar sane kaping 34
Inggih para ida dane sinamian sane wangiang titiang, wantah kadi punika atur pidartan titisng mogo-mogi wenten pikenohnyane. Nunas ampura prada akeh antuk kaiwangan atur pidartan titiang. Pinaka pamuput atur, lugrayang titiang ngaturang parama santhi.
“ Om Santhi, Santhi, Santhi, Om”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar